Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Starobohnicke vanocni teseni 2016Srdečně vás zveme na již osmé Starobohnické vánoční těšení, které se bude konat v neděli 11. prosince od 12:00 do 19:00 na náměstí ve Starých Bohnicích. 
Už nyní se můžete těšit na bohatý doprovodný hudební a taneční program, tradiční tombolu, vánoční divadelní pohádku a kostýmovaný průvod z Nazaretu do Betléma. Součástí letošního ročníku této oblíbené předvánoční akce bude výstava lidových betlémů, probíhající v kostele sv. Petra a Pavla, spolu s výtvarnou dílnou umístěnou v Kolpingově domě. Navštívíte bohatý vánoční jarmark a shlédnete ukázky lidových řemesel a vánočních zvyků. Jedním z výrazných bodů programu bude vystoupení známého zpěváka Petra Kotvalda, během kterého zazní písně z jeho CD Vánoce hrajou glórijá. Druhou adventní neděli tak strávíte ve sváteční náladě blížících se vánočních svátků.
Akce probíhá v partnerské spolupráci ŘK farnosti sv. Petra a Pavla v Bohnicích a Odboru kultury MČ Praha 8. Letošní ročník Starobohnického vánočního těšení je pod záštitou radního pro kulturu pana Radomíra Nepila. Podrobné informace naleznete také na Facebooku farnosti a na webových stránkách MČ Praha 8.         FB logo 02

-dd-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Advent 16 webO Rorátech, županech, ohřívaném pivu a zpěvu žen v kostele.

Latinský zpěv Rorate coeli desuper neboli Roste (=dštěte) „Nebesa Spravedlivého shůry!“ dal jméno kdysi závratně populárním zpěvům zvaným „Roráty“ nebo „Roráte“. Ve 14. století Otec vlasti Karel IV. založil nadaci na latinské zpívání v katedrále Sv. Víta k ranní, tzv. votivní, „Mariánské“ mši. V 15. století utrakvisté (husité) texty přeložili do češtiny, humanisté 16. století přidali nové melodie a hlasy, baroko 17. století zapsalo hlas varhan, na konci 18. století zpěvy císař Josef II. nakrátko zrušil a zakázal, rozprodal noty, ve století 19. čeští buditelé vydali Roráty tiskem „pro lid“, 20. století je téměř zapomnělo a 21. století po nich prahne. Právem. Rorat je správné! Krom toho to byla (krom procesí a funusu) pro ženy jediná šance zazpívat si na veřejnosti, v kostele: až do roku 1800 totiž v Českých zemích v kostele zpívat nesměly! Ve zpěvu se střídaly a doplňovaly dvě komunity: česky zpívaný „gregoriánský“ chorál, který měli na starosti jen vybraní muži, „literáti“ (členové bratrstva oscilujícího mezi modlitebním společenstvím, pěveckým sborem a „klubem vzdělanců“) a krásné starodávné písně rozkouskované po slokách mezi chorál zpíval celý kostel, zkrátka všichni. Tyto zpěvy trvávaly od 5. do 7. hodiny ranní a aby zpěvákům nebylo zima, „zvenku“ byli oděni do dlouhých, psí kožešinou (“čubou“) podšitých kabátů, odtud zvaných „čubany“, později župany a pak „zevnitř“ je hřálo slazené, ohřívané a kořeněné pivo. To dostávali i školní žáci a bylo by jistě zajímavé slyšet, jak zpěvy zněly po dvou hodinách zpěvu a popíjení.. To vše vyjmenované ovšem jen podtrhuje historickou oblíbenost a vážnost, i vyzkoušenou kvalitu Staro - Českých Rorátů, jak je kodifikovalo baroko. Přijďte se také učit s námi rorat. Rorání je totiž milé, výživné, zdravé.
Michael Pospíšil
HUDEBNÍ DÍLNA se koná první neděli adventní 27. listopadu od 14 hodin ve farním centru, Bohnická ul. 4/30, Praha. Pod vedením zkušeného zpěváka a lektora MICHAELA POSPÍŠILA za doprovodu dobových nástrojů se naučíte barokní roráty - tradiční liturgické zpěvy. Dílna je určena pro všechny, kteří se chtějí naučit adventní písně, není vyžadována žádná pěvecká zkušenost. 
NA DÍLNU OD 14 HODIN SE PROSÍM HLASTE PŘEDEM (kapacita je omezená)  na tel. č. 602514314, na e-mailu: renata@starebohnice.cz. Dobrovolný příspěvek činí 120,- Kč.
Vyvrcholením dílny pak bude v 17.30 KONCERT pro širokou veřejnost v kostele sv. Petra a Pavla. Vstupné na koncert je dobrovolné.

 FB udalost

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Nocni koncert 2016 finNa konci léta se opět můžete těšit na noční koncert při svíčkách.
"Letní nocturno - koncert pro hoboj, zpěv a varhany“
Účinkují: 
Ivana Veberová - sólistka Divadla J. K. Tyla v Plzni - zpěv 
Veronika Hádková - hoboj 
Miroslav Pšenička - varhany 
Podrobnosti o koncertu najdete ZDE
FB logo 02 -rm-
 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Zveme na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé do kostela sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 24. listopadu od 19.30 hodin. Nácvik zpěvu a úprava prostor začíná v 19 hodin.

Na  Facebooku zveme k návštěvě skupiny Taizé v České republice, kde najdete kompletní informace o modlitbách. Modlitby se konají zpravidla jednou měsíčně, termín vždy upřesníme.

FB udalost

                                                                     

-rm-

 

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Bohnice mají zajímavou a bohatou historii. Od roku 2008 sbírám historické materiály týkající se Bohnic a okolí. Loni se konala první ucelená výstava fotografií a archiv se dál úspěšně rozrůstá. Je škoda nechat si tak krásné fotografie v archivu, pro letní měsíce jsem tedy připravila sérii fotografií, které ještě nebyly nikde zveřejněny. Každé pondělí do fotogalerie vložím jednu historickou fotografii Starých Bohnic s krátkým popiskem - celkem devět fotografií.

Fotogalerii si zobrazíte ZDE

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
  Bhagyashree Yeshappa Halagenor, nar. 7. 2. 2003, žijící v Manigempuru ve státě Karnataka (Indie) nám poslala prostřednictvím Biskupova domu v Kotnoor Village psaní, spojené s výroční zprávou koordinátorky sestry Shoba:
  Ztratila svou matku a je nyní sirotek. Bývá často nemocná. Na střední škole sv. Josefa dosáhla v 8. třídě 401 bodů ze 600 možných. Nejlépe uspěla v rodném jazyce kannada. Je to dobrá dívka, na pohled plachá. Pilně se učí, ale velice ji brzdí špatný zdravotní stav. Začátkem školního roku jí zemřela matka. Dívka je hodně aktivní v církevní službě. Ujala se vedení dětí v kostele zdejší vesnice. Má schopnost pro lepší budoucnost. Je naděje na zlepšení v dalším studiu. Dívka získala prostředky na školní poplatky, šaty k vánocům, věroučný tábor, školní výlet, knihy, na studijní materiály i na Den sponzorů.
  Překlad jejího dopisu:
 
  Moji drazí,
Vaše milující studentka Vám posílá tento dopis a vyprošuje Vám Boží požehnání. Mám se dobře a doufám, že se stejně daří i Vám. Jsem v 8. třídě a ve studiu si vedu dobře. Máme zde 16 učitelů, kteří nás učí všichni velmi dobře. Měli jsme výroční zkoušky a dopadla jsem v nich slušně.
  V naší rodině jsme dvě děti. Všichni se cítíme pěkně a všichni členové rodiny se za příslušníky Vaší rodiny modlíme. V naší vesnici je teď velmi horké počasí, protože dost neprší. Tak se prosím za nás pomodlete. V našem hostelu je nás celkem čtyřicet studentů. Sestry o nás řádně pečují, dávají nám v hostelu dobrou stravu a povzbuzují nás k pilnému studiu. Je nám tu všem hezky a jsme jako jedna rodina. Modlíme se za Vás. Modlete se prosím i Vy za nás. Všechny děti v hostelu tu za Vás prosí.
  Oslavili jsme Den sponzorů ve Bhalki centru, a to 7. února. Toho dne jsme se všichni modlili zvláště za Vás a toho dne byli vyznamenáni studenti střední školy, kteří jsou rovněž sponzorováni.
Drazí, já Vám děkuji za vánoční dárek, školní poplatky a další úhrady i za všechno, co jste pro mne udělali.
Ještě jednou Vám všem přeju radostné velikonoční svátky.
 
S díky
Vaše milující Bhagyashree.
/čti dál/                                                                                                                                                                                                                                                                                           Projekt adopce na dálku  FB logo 02

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.