Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
  Doba postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Ve středu začíná svatopostní období. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčinění hříchů.
 

  Každý slušný katolík ví, že v tomto období se máme zdržovat zábav, plesů a když se pořádají svatby, tak s vědomím, že je postní doba. Máme též omezit sledování televize a vyhýbat se radovánkám, které se neslučují s postní dobou. Zvlášť se zdůrazňuje velký půst na Popeleční středu a Velký pátek, kdy se postíme nejenom od masa, ale je i půst újmy (kdy se máme najíst jenom jednou za den bezmasých pokrmů), výjimku tvoří staří a vážně nemocní, těch se půst újmy netýká.

P. Mgr. Pavel Klimovič, SDB

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
   Anděl otevřel oči. Nespal, ten lidský stav mu byl cizí – jen se zaposlouchal do toku vlastních myšlenek a teď v nich spatřil jednu jedinou: ´Přicházejí!´
Ohlédl se. Dveře, spíš malá brána, zářící jasným bílým světlem, které ohraničovalo i jméno vyvedené zlatým písmem: "Filip".
  Vztáhl pravici a z pochvy na jeho zádech vylétl stejným světlem planoucí meč. Dokonalá zbraň, stvořená k jedinému účelu. Pohlédl na čepel. Její plochou začaly tu a tam probleskovat jiskřivé rudé záblesky. Teď už měl jistotu. V nekonečném prostoru okolo něj se jakoby odnikud začalo ozývat temné dunění. To snad milióny válečných bubnů najednou spustily k pochodu.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
I v tomto roce budou probíhat pravidelné přednášky ve farním centru vždy 1. středu v měsíci po mši sv. (zvonek Centrum na faře). Přehled přenáškových témat pro rok 2017:
1. 2.   Jak vznikala Bible.
1. 3.   Tajemství Boží inspirace.
5. 4.   Zázraky v Bibli, Duch biblického jazyka.
3. 5.   Svět stvořený v šesti dnech, Kde byl ráj? Kde se vzal člověk?
7. 6.   Zakázané ovoce, Kain – tvůrce civilizace? Vysoký věk patriarchů, Potomstvo andělů?
6. 9.   Hledání Noemovy archy, Věž sahající do nebe, Bůh a bohové.
4. 10. Abrahamovy manželské záležitosti, Jaký smysl mělo obětování Izáka? Bojoval Jákob s andělem?
1. 11. Panenská matka, Spor Jóba s Bohem, Tajemství šeolu, Všechno je marnost.
6. 12. Apokryfy a evangelia, Josefovo manželství, Proč se vydali mágové do Betléma? Měl Ježíš bratry?
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Zveme na další koncert z cyklu Kulturní Osmičky. Podrobnosti o koncertech najdete na webu www.osmicky.cz a facebooku.
 
Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus, se sídlem v Dobřichovicích u Prahy, se věnuje interpretaci vážné hudby a realizaci jevištních hudebních děl. Tvoří jej jak studenti, studentky a absolventi hudebních škol, tak i již zkušení zpěváci a instrumentalisté. Dramaturgie se zaměřuje na díla středověká, renesanční, barokní. Velkou pozornost věnuje soubor i českým autorům – Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Jakub Jan Ryba aj. Má i několik zcela ojedinělých programů, např. hudba antická, hudba čínská. Pro jednotlivá historická období používá kopií dobových nástrojů, kostýmů a odpovídající mobiliář. Při přípravě programů soubor čerpá z rozličných autentických pramenů a spolupracuje s řadou odborníků specializovaných na jednotlivá témata. Repertoár tvoří díla známá i zřídka uváděná, která se váží jak k liturgickému cyklu, tak i k světskému roku.
 
Soubor Ludus musicus pravidelně vystupuje na hudebních festivalech a koncertních pódiích po celé České republice a účinkuje při nejrůznějších příležitostech v zahraničí. V poslední době je často zván do Francie a Německa. (zdroj: www.ludusmusicus.cz )

-rm-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Osmicky 2017 01 web2Další ročník koncertů v kostele sv. Petra a Pavla zahájíme v neděli 8. ledna 2017 v 19.30 NOVOROČNÍM KONCERTEM ČESKÝCH MADRIAGLISTŮ.
 
Spoluúčinkují Jan Thuri - hoboj, Jan Hádek a Štěpán Ježek - housle, Petra Feistauerová - viola, Libor Mašek - violoncello a Filip Dvořák - cembalo, diriguje Veronika Hádková.
Zazní díla A.V. Michny, K.V.H. Rovenského, J.P. Telemanna a dalších.
Zakladatelem souboru Čeští madrigalisté, a jeho prvním uměleckým vedoucím, byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat složení souboru na 12 - 16 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a (jak je často nazýván) "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". Poslední změna za dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková.
Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty - a do dnešního dne dalších devět, např. Zpěvy literátských bratrstev, či Poklady vánoční hudby. Podrobnosti o souboru najdete na stránce www.cesti-madrigaliste.cz.
Kulturní Osmičky je pravidelný cyklus pořadům které se konají vždy 8. dne v měsíci kromě letních práznin. Vstupné je dobrovolné, doporučené vstupné je 100,- kč. Podrobnosti o připravovaných akcích najdete na www.osmicky.cz a facebooku www.facebook.com/osmicky.FB udalost 
 
 
FB udalost
 -rm-
 
 

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Kam: Koclířov – Mariánská komunita u Svitav.
Kdy: sobota 1. 4. 2017.
Program: odjezd v 7 hod. ráno z náměstí nad kostel. sv. Petra a Pavla, Bohnice.
                  v 7. 20 hod. od Salesiánského divadla, Kobylisy.
                  příjezd do Koclířova cca v 10.00 hod.
11. 30 – 13. 50 hod.: prohlídka Koclířovského areálu, k dispozici meditační park, prodejna „Pastýř“, restaurace, cukrárna, atd.
14.00 hod.: zahájení průvodu z kostela sv. Filomeny se sochou Panny Marie Fatimské.
14.30 hod.: přednáška hlavního hosta.
17.00 hod.: mše svatá.
Odjezd cca v 18.00 hod., příjezd do Prahy cca ve 20.00 hod.
Během cesty je možné zakoupit v autobusu kávu a nápoje. Svačinu si vezměte ssebou z domova, oběd v Koclířově.
Cena zájezdu se odvíjí od počtu účastníků: do 25 lidí……700 Kč. na osobu
                                                                        do 35 lidí……600 Kč. na osobu
                                                                        nad 35 lidí…..500 Kč. na osobu
Duchovní doprovod: P. Janko Ihnát SDB.
Závazná přihláška na tento zájezd do 28. 2. 2017 u pí. d`Ambros (tel.: 737 863 887), případně u pí. Böhmové (v kostele či na faře), nebo písemně v kostele na polici vedle novin (registrační list).
-mb-

 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.