- Včera byl velký svátek Panny Marie a při té příležitosti byl posvěcen Mariánský sloup. Byla triumfální slavnost. Do toho někteří vykřikovali různá hesla proti církvi. Večer v televizi byla malá zpráva a projev politika, který byl zásadně proti stavbě Mariánského sloupu.
- Dnešní evangelium je zvláštní. Ježíš mlčí, dokonce ženu odmítá. Žena nebyla Židovka. A s námi je to také tak. Máme představy, jak by se měl Bůh zachovat. Ale žena se nenechá odbýt a prosí dál. Ježíš nakonec dceru uzdraví a ženu pochválí za její velikou víru.
- Někdy máme pocit, že nás Bůh neslyší. Ale tak to není. Dostaneme to, ale v čas, který určí Pán Bůh. Bůh nás nikdy neopustí, je stále s námi.
- Jedna maminka měla 12 dětí. Jedna dcera po maturitě měla autohavárii a zemřela. Na pohřbu byla matka zarmoucená, ale vnímala to odevzdaně. Je třeba mít víru ve vertikále. Nejen v horizontále. Pomáháme si při různých neštěstích. Ale vertikála, proč to dělám, ta je určující. Vztah k Pánu Bohu. Jako za komunistů náboženské projevy na jižní Moravě. Lidé si vzali kroje a šli do kostela. Náboženství bylo spojené s folklorem. Ale celkově byla víra slabá. A komunisté se toho báli, vnímali jen vnější projevy.
- Ale důležité je, jak je člověk vnitřně navázán na Pána Boha.