- Člověk je rád pochválen. Ježíš se ptá proto, aby apoštolové vyznali, že je Mesiáš. Apoštolové to nevěděli. Ale Petr to vyznal a byl ustanoven hlavou budoucí církve. Pro Židy byl Mesiáš ten, který nemůže trpět. Proto nebyli schopni uznat, že Ježíš na kříži je Mesiáš.
- Všichni jsme přijali Ducha Svatého. Je to neviditelná událost a my s tím máme problémy, protože to nejde smyslově ověřit. Také negativní věci, které se dějí, jsou ďábelské. Ani ty se nedají ověřit. Myslíme to upřímně, opravdově a najednou se to zvrtne v něco, co jsme nechtěli.
- My lpíme na materialistických věcech. A to zatemňuje náš vztah k Pánu Bohu. Vždycky do dobra vstoupí zlo. Ale Ježíš říká, že pekelné mocnosti církev nepřemohou. Církev má obrovskou moc. A to narušují i lidé, kteří stojí v církvi vysoko.
- Jen opravdu věřit tomu, že Ježíš Kristus je středem mého života. Počítat s nadpřirozenem. Ale my hledáme úniky. Nade vším je Ježíš Kristus, Mesiáš, který nás vykoupil, každého osobně. Nadpřirozená složka v našem životě je podstatná, velice důležitá.