2017 01 08 9015Letošní Tříkrálovou sbírku obstarali tradičně naši ministranti. Kdo přispěl jakýmkoliv penízem, obdržel cukříky a kalendáříky, kterých byl pro všechny dostatek.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.

-dd-

Podkategorie