Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
          - V těchto dnech probíhá svěcení bohoslovců na kněze. Kněžství přijímají tím, že na ně biskup položí ruce. Kněží mají sloužit, biskup má sloužit. A nesmí z toho těžit. Bůh si vyvolil kněze, aby ostatním vyprošovali milost. Ale to musí být kněz napojen na Pána Boha. Nesmí mít zalíbení ve lži, v korupci atd.
- Nesmíme být pasivní katolíci. Jsme věřící, ale nesmíme být konzumní. Všichni dostáváme milosti, abychom své úkoly mohli splnit. Je třeba vyzařovat Krista. A není to o výkonu. A když děláme to, co máme, a děláme to dobře, tak to nám Pán Bůh žehná.
- Snažme se žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

duch svaty letnice pramen page 0„Duch svatý nás učí všemu, uvádí do tajemství víry, obnovuje paměť a umožňuje rozlišovat,“ řekl papež František při mši sv. v kapli Domu sv. Marty. „Dnešním evangeliem je loučení Ježíše při Poslední večeři (Jan 14,21-26). Pán končí těmito slovy: »To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v. 25-26).

Je to příslib Ducha svatého. Co působí Duch svatý v nás? Učí a připomíná. Učí nás Ježíšově nauce, učí nás, jak rozvíjet naši víru bez pochybení. Duch nám pomáhá růst v porozumění víry, více ji chápat a rozumět, co víra říká. Duch svatý je jako paměť, probouzí nás. Udržuje nás v bdělosti, abychom měli na paměti věci Páně, a připomíná nám také náš život:

Pokud prosíme o světlo Ducha svatého, pomůže nám rozpoznat a přijmout pravá rozhodnutí, ta drobná každodenní i ta velká. Je Tím, kdo nás provází a je nám oporou v rozlišování.“

Z homilie papeže Františka při mši sv. z Domu sv. Marty 11. 5. Celý překlad homilie najdete na www.radiovaticana.cz. Další texty o Duchu sv. si můžete přečíst na nástěnce v kostele sv. Petra a Pavla nebo na www.pastorace.cz a www.vira.cz.

Pavla Schrötterová

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

program Elektronick plakt A4 na vku 20201 page0001Noc kostelů je již tradiční akcí. Pro všechny návštěvníky se 12. června 2020 otevřou brány na 1 200 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Je zde opět příležitost ve večerní a noční atmosféře nabídnout široké veřejnosti možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím prožitku.

Program Noci kostelů v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích:

16:15 - 17:20  Hra pro děti
17:25 - 17:50  Modlitba růžence
18:00 - 18:40  Mše svatá
19:00 - 19:30  Příprava dospělých katechumenů ke křtu.
                         Příběhy z pastorační praxe Marie Böhmové.
20:00 - 20:45  Vystoupení místních mladých hudebníků a jejich hostů
21:00 - 21:30  Povídání o historii Bohnic
21:30 - 22:00  Komentovaná prohlídka interiéru kostela
22:15 - 22:30  Závěrečná modlitba, zakončení večera

Celovečerní program: individuální prohlídky interiéru kostela v průběhu večera mezi jednotlivými body programu a krátké vstupy varhanní hudby.

Kostel sv. Petra a Pavla se k této akci připojuje od roku 2010. Na stránkách www.nockostelu.cz najdete kompletní program kostelů v České republice.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od neděle 17. května se opět konají nedělní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla od 09.00 a od 11.00 hod. Od pondělí 11. 5. probíhají také mše sv. ve všední dny od 18.00 hod (standardně kromě čtvrtka a soboty).

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Slavnost Nejsvětější Trojice je slavnost Boha Otce. Je to velké tajemství. Ve Starém zákoně Židé nazývali Boha Já Jsem = JHWH =Jahve. Vyslovovat jméno bylo pro ně zakázané. Do češtiny přeložené to byl Hospodin. Dnes už v Jeruzalémské bibli je Jahve. Svatý Patrik měl jako příklad trojlístek, jiní strom – kořen, kmen, větve.

Já jsem přišel pro sebe na to, že Bůh je Jeden. Stvořil svět – Otec, počátek všeho. Když stvořil svět a lidi, ti se vzbouřili, neposlechli. Bůh nás chtěl zachránit. Jak přišlo na svět zlo, to je také tajemství. Sám Bůh se narodil jako člověk z Panny Marie. Ale stále je to tentýž Bůh. A nechal se za nás ukřižovat. Vstal z mrtvých, vzkřísil sám sebe a seslal Ducha Utěšitele, Ducha Svatého. Ale stále je to stejný Bůh.

A ten stejný Bůh je i v mém srdci. Ale zda mé ego dovolí, aby se Bůh v mém životě projevoval? Bojujeme se svou pýchou, namyšleností, důležitostí. A když porušujeme vztahy, které máme, tak se velmi proviňujeme.

Bůh nestvořil zlo, ale dovolil, aby zlo ve světě působilo. Já dovoluji zlu, aby se ve mně projevovalo. A dobrý Bůh ve své dobrotě dovoluje, aby na nás zlo působilo, ale vždy tak, aby to byla příležitost k dobru. Takže jde o boj mezi dobrem a zlem, který je v mém srdci.

My dobré věci přičítáme sobě. Ale všechno je milost, a my máme s Boží milostí spolupracovat a pak budeme konat zázraky.

A dobré věci působí třeba i za delší dobu. Např. Mariánský sloup, je postaven a už prší a voda se doplňuje. Kněží byli zavření a ovoce to přineslo po letech. Spousty věcí se odstranilo a přišlo dobro.

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.