Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Omezuje nás koronavir. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu, čteme v Bibli. Kdybychom měli víru, bylo by to dobré.
- Včera bylo blahořečení italského chlapce, který zemřel v 15 letech. Když byl u 1. svatého přijímání, pochopil, že eucharistie je dálnice do nebe. Že nechce do očistce, ale přímo do nebe. Že se všichni rodíme jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie.
- Když se člověk dostane do určité rutiny, má zajeté koleje a už se nic nemění. Vztah k Ježíši Kristu se má stále vyvíjet. Máme číst Písmo svaté. Ale mnozí nemají čas, myslí si, že nemají čas.
- Jde o všechno, nejde o peníze, nejde o to, abych byl teď spokojený, ale jde o věčnost, o všechno. Jde o vertikálu, nejen o horizontálu. Nejen o vztah k lidem, ale především o vztah k Bohu.
- Nejsme schopni všechno zvládnout. Ale s Boží pomocí to zvládneme. Jen se nespoléhat na sebe. S milostí Boží dokážeme všechno.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

program Elektronick plakt A4 na vku 20201 page0001Noc kostelů je již tradiční akcí. Pro všechny návštěvníky se 12. června 2020 otevřou brány na 1 200 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Je zde opět příležitost ve večerní a noční atmosféře nabídnout široké veřejnosti možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím prožitku.

Program Noci kostelů v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích:

16:15 - 17:20  Hra pro děti
17:25 - 17:50  Modlitba růžence
18:00 - 18:40  Mše svatá
19:00 - 19:30  Příprava dospělých katechumenů ke křtu.
                         Příběhy z pastorační praxe Marie Böhmové.
20:00 - 20:45  Vystoupení místních mladých hudebníků a jejich hostů
21:00 - 21:30  Povídání o historii Bohnic
21:30 - 22:00  Komentovaná prohlídka interiéru kostela
22:15 - 22:30  Závěrečná modlitba, zakončení večera

Celovečerní program: individuální prohlídky interiéru kostela v průběhu večera mezi jednotlivými body programu a krátké vstupy varhanní hudby.

Kostel sv. Petra a Pavla se k této akci připojuje od roku 2010. Na stránkách www.nockostelu.cz najdete kompletní program kostelů v České republice.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

duch svaty letnice pramen page 0„Duch svatý nás učí všemu, uvádí do tajemství víry, obnovuje paměť a umožňuje rozlišovat,“ řekl papež František při mši sv. v kapli Domu sv. Marty. „Dnešním evangeliem je loučení Ježíše při Poslední večeři (Jan 14,21-26). Pán končí těmito slovy: »To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v. 25-26).

Je to příslib Ducha svatého. Co působí Duch svatý v nás? Učí a připomíná. Učí nás Ježíšově nauce, učí nás, jak rozvíjet naši víru bez pochybení. Duch nám pomáhá růst v porozumění víry, více ji chápat a rozumět, co víra říká. Duch svatý je jako paměť, probouzí nás. Udržuje nás v bdělosti, abychom měli na paměti věci Páně, a připomíná nám také náš život:

Pokud prosíme o světlo Ducha svatého, pomůže nám rozpoznat a přijmout pravá rozhodnutí, ta drobná každodenní i ta velká. Je Tím, kdo nás provází a je nám oporou v rozlišování.“

Z homilie papeže Františka při mši sv. z Domu sv. Marty 11. 5. Celý překlad homilie najdete na www.radiovaticana.cz. Další texty o Duchu sv. si můžete přečíst na nástěnce v kostele sv. Petra a Pavla nebo na www.pastorace.cz a www.vira.cz.

Pavla Schrötterová

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
priroda A4 kanc tisk page 001V neděli 24. 5. 2020 bylo páté výročí vydání encykliky Laudato si´, kterou se papež František snažil upozornit na „volání Země a chudých“. Díky iniciativě vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj začal tímto dnem zvláštní „Rok Laudato si´“, který potrvá do 24. května 2021. „Zvu všechny lidi dobré vůle, aby přijali za svou péči o náš společný dům a naše nejvíce křehké bratry a sestry,“ vyzval papež František.
 
Texty, které se vážou k tématu péče o Zemi najdete na nástěnce v kostele sv. Petra a Pavla a také na webových stránkách www.vaticannews.va, www.christnet.eu a www.radiovaticana.cz.
 
Pavla Schrötterová

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.