Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Máme sklony k davovému myšlení. My patříme k boháčům a jsme ješitní, nafoukaní. Myslíme si o sobě veliké věci. Papež František žije naplno vztah k chudým. K těm, kteří jsou v totální bídě. My takovou bídu u nás nemáme. My si myslíme, že žijeme ve svobodě. Ale je to horší než za fašismu a komunismu. Je tu gender. Je to ideologie, která je marxistická. Všechno je dovoleno. Jsme zranitelní v oblasti sexuality. A gender nás vede k tomu, abychom se zkazili. A rozšiřuje se to do Asie a Afriky. Sex je pro rozkoš a děti jsou ze zkumavky, to je vize budoucnosti.
- Dalším problémem je eutanazie. Pán Bůh ví, že se to obrátí. Jen se bojím, aby to obrácení nebylo moc bolavé. Jsme závislí na Pánu Bohu.
- Přestáváme věřit Bohu. Bůh je osobní. Má ke každému z nás velmi osobní, vřelý vztah. Do mravních věcí nesmí nikdo mluvit, to je Boží řád. Jsme nespokojení, že to není podle našich představ.
- Modlit se za to, že se kostely vyprazdňují. Bůh nás oslovuje a někdo slyší a někdo neslyší. Když se něco nedaří, je třeba se modlit. Záleží na každém z nás. Jak vlastně věřím? Jak se na Pána Boha spoléhám? Je v tom touha po tom, co chce Bůh?
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

inz 12 starobohnicke posviceni A4 page 0Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Praha 8 - Bohnice vás srdečně zve na již 12. ročník Starobohnického posvícení pořádaného tradičně v partnerské spolupráci s MČ Praha 8.

Počasí je objednáno a už nyní se můžete těšit na doprovodný program a vystoupení letos pozvaných účinkujících. Shlédnete ukázky tradičních řemesel, navštívíte výtvarné dílny a seznámíte se s činností dobrovolných hasičů. Bohničtí farníci mají pro vás připravené pěvecké pásmo, skautské středisko Stopaři organizuje hru pro dětské návštěvníky a kostel sv. Petra a Pavla (jedna z nejstarších sakrálních staveb v ČR) je pro vás otevřen  k prohlídce. Nesmí chybět bohatá tombola, ve které vyhrává opravdu téměř každý, s možností odnést si jednu z hlavních cen věnovaných sponzory. 

Těšíme se na všechny návštěvníky jedné z nejnavštěvovanějších kulturních akcí na Praze 8.

-pp-

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
DorisAdopce na dálku – Child Sposorship Programme – Roční zpráva. 
Angela Doris úspěšně zakončila svá studia 2. PUC. Nyní se rozhodla postoupit do stupně v B. Com. Oba její rodiče pracují, aby dětem poskytli dobré vzdělání. Její matka je učitelkou ošetřovatelek, otec námezdním dělníkem. Všechny tři děti studují. Doma je s nimi i babička dětí. Celá rodina o dívku Doris velice pečuje. Také Doris je ráda v jejich přítomnosti. Stává se odpovědnější a zralejší. Ve studiu si vede dobře. Jak ona sama, tak její rodinní příslušníci jsou vděčni jejím dárcům.
Vyšší škola při Kláštěře svatého růžence v Honnavaru, školní rok 2018/2019. Příští školní rok 2019/2020: S.D.M Univerzita v Honnavaru.
Oblíbený předmět: ekonomika
Celkový prospěch 399 ze 600 bodů v šesti předmětech
Její ambice: stát se učitelkou
Předpokládaný konec studia: 5 let do 2024.
Podrobnosti o pokroku studentky: Doris Angela je schopna menších rozhodnutí o své osobě. Je velice pečlivá a poslušná. Jako nejstarší dítě v rodině přebírá péči o mladší sourozence. Práce jí svěřené vykonává odpovědně. Projevuje velký zájem o vztahy s rodiči. Také se zajímá o svůj podíl na pracích v domácnosti.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
003V rámci projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha podporují naši farníci další dítě. Příspěvky jsou určeny na podporu školního vzdělávání a nákup nezbytných potřeb souvisejících se studiem. 
 
Sinchana (8 let) je aktivní a poslušná dívka. Má mnoho přátel, se kterými si ráda hraje a tráví s nimi svůj volný čas. Sinchana krásné zpívá a tančí. Studium ji opravdu moc baví. Má velmi dobré výsledky. Učitelé ji mají moc rádi a jsou s ní opravdu spokojeni. Sinchanina rodina je chudá. Žijí v oblasti lesa, která je vzdálená od civilizace. Postavili si zde domek z přírodních materiálů, které našli. Dům stojí na státní půdě, toto místo tedy budou muset opustit, pokud to po nich vláda bude požadovat.Otec pracuje jako námezdní dělník, vykládá kameny z nákladního auta. Tato práce je nepravidelná, rodinný příjem tedy není stálý. Matka někdy chodí pomáhat otci, když má rodina opravdu velkou nouzi. Rodiče si moc přejí, aby Sinchana mohla studovat a měla naději na lepší budoucnost. 
Lidé, kteří neumí číst a psát:
- nemotivují svoje děti ke studiu, takže většina z nich ukončí školní docházku během 2. - 4. třídy ZŠ
- mají nízké seběvědomí a nejsou rovnocenným partnerem ostatním vrstvám společnosti
- jsou snadno manipulovatelní, např. při volbách
- často podepíšou otiskem palce smlouvu, jejíž správnost nemohou zkontrolovat (např. si od lichváře půjčí 500 rupií a podepíší 5.000 rupií, které pak splácí formou téměř nevolnické práce)
- neumí hájit své zájmy a často přistoupí na velice nevýhodné podmínky (např. vysoký úrok při půjčkách)
 
Sichnanini rodiče jsou v přístupu ke vzdělání své dcery světlou výjimkou. Jsme proto rádi, že můžeme podpořit s dlouholetým výhledem toto další dítě. -pp-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.