Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Postní doba je dobou přípravy na Velikonoce. Máme vyjeté koleje, ale my se máme zamyslet, jestli je tu nějaká rezerva, abychom to zlepšili. Jsou vztahy mezi lidmi a je vztah mezi Bohem a jednotlivým člověkem. Horizontála a vertikála. Současná doba klade velký důraz na horizontálu, ale my máme pěstovat vertikálu. Já a Bůh.
- Křížová cesta je pobožnost. Původně bylo 31 zastavení, poté 7 zastavení, teď je 14 zastavení. Máme to aplikovat na sebe. Na Mikulově na Moravě je nejstarší Křížová cesta v republice. Křížová cesta v Jeruzalémě je v arabské čtvrti, poutník se musí protlačovat mezi lidmi.
- Máme si v postní době více připomínat Pána Ježíše právě na křížové cestě. Každou neděli v 17 hodin máme v našem kostele tuto pobožnost. Hned v 1. zastavení, kdy stojí Ježíš před Pilátem, se nám připomíná, kolik je dnes nespravedlivých soudů. Odsouzení, Ježíš bere kříž a padá. I my máme kříže a padáme. Setkání s Pannou Marií. Potřebujeme setkání s blízkými lidmi. Šimon pomáhá nést kříž. Kolikrát potřebujeme pomoc nebo ji poskytujeme. Veronika plná soucitu. A je to připomínka i pro nás, abychom byli empatičtí. Setkání s matkami. Každá matka má trápení s dětmi. Takže to všechno, co prožil Ježíš na křížové cestě, se stává nějak i nám. Měli bychom tedy chodit v neděli na Křížovou cestu a prožívat ji.
- My se chceme učit. A utrpení patří k našemu životu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 03 900Pásmo biblických čtení a písní Adama Václava Michny z Otradovic. Účinkuje soubor staré hudby Cutha antiqua.

Soubor je projektem hudebníků majících vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů. Zabývá se historicky věrnou interpretací hudby období pozdní renesance a baroka. Původní dobová hra vyžaduje původní techniku hry a tím pádem i konstrukčně původní typy nástrojů. Cuthna Antiqua má k dispozici kromě tradičních nástrojů, jakými jsou housle, také například vzácnou violu d’amour nebo loutnu. Repertoár tvoří díla známých i méně známých, avšak neméně kvalitních českých i evropských autorů. Sekce gregoriánského chorálu tvořená mužskými členy souboru provozuje tento latinský zpěv pro speciální příležitosti, zejména v chrámových prostorech. Podrobnosti o souboru najdete webových stránkách a facebooku.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).

Autor: Renáta Molová

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Pozvanka Zamka 01 02 20182Druhá přednáška s promítáním Dějinám na stopě II. o archeologickém nalezišti Zámka (ostroh nad bývalou dynamitkou) s archeologem Mgr. Michalem Kostkou z Muzea hl.m. Prahy (který se odkrývání naleziště osobně účastnil) se koná ve čtvrtek 1. 2. od 16.00 hodin ve farním centru v budově fary na adrese Bohnická 4/30.
 
Akci pořádá spolek Bohnice žijí, z. s. a Staré Bohnice. -dd-
 

FB udalost

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Cestou manželů Brichcínových obdržela naše farnost poděkování za dlouholetou podporu programu Adopce na dálku, kterou organizačně zajišťují právě oni. 

Vážení přátelé,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši přízeň a mnohaletou podporu činnosti Charity Praha. Díky vám máme možnost měnit osudy těch, kteří se narodili v zemích a podmínkách, které jim předurčily nelehkou životní cestu. Spolu s vámi jsme měli možnost pozitivně měnit budoucnost více než 32 tisícům znevýhodněných dětí, které by vám rády poděkovaly a popřály pokojné svátky vánoční a vše dobré do nového roku. Věříme, že vás jejich pozdrav potěší a dotkne se vašich srdcí. 

Mgr. David Flak, ředitel Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha.

-dd-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 02 web 900Rainbow gospel choir je hudební soubor, který se zaměřuje zejména na interpretaci gospelových písní, tj. hudby, která vznikla na počátku 20. století v prostředí amerických černochů. Gospel je energická, živá a radostná muzika s duchovním obsahem. Má mnoho podob a je ovlivněna snad všemi hudebními žánry.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus 102, zastávka Staré Bohnice. Zdroj: Kulturní Osmičky. -dd-FB udalost

 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.