Kulturní Osmičky Kulturní Osmičky
Historie a současnost cyklu kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla.
More detail
Veřejné akce Veřejné akce
V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.
More detail
Bohoslužby Bohoslužby
Pravidelné bohoslužby se konají v kostele sv. Petra a Pavla, kostele sv. Václava, v hospici Štrasburk a v kapli Domova pro seniory Slunečnice.
More detail

V naší farnosti pořádáme pravidelné kulturní akce Starobohnické posvícení, Starobohnické vánoční těšení a Noc kostelů.

STAROBOHNICKÉ POSVÍCENÍ je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz posvícení znamená totéž co posvěcení. Slavilo se původně ve výroční den posvěcení kostela, které bylo vždy velmi slavnostně připomínáno. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení roku 1786 císař Josef II. nařídil slavit posvícení jednotně třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla – odtud termín havelské posvícení. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.

Kostel svatého Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích  byl vysvěcen 30. května 1158 biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava a jeho ženy Judity. Autentika kostela (doklad o vykonaném svěcení, tedy vlastně zakládací listina) je zachována v originále, tvoří nejstarší dokument tohoto druhu v Archivu hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní památku.

Starobohnické posvícení pořádá naše farnost ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 nepřetržitě od roku 2008. Jedná se o neziskovou akci, kterou vytvářejí dobrovolníci z řad farníků a jejich přátel. Na jeden den se náměstí ve Starých Bohnicích promění ve staročeský jarmark spojený s bohatým doprovodným programem. Součástí je program na pódiu, hra pro děti, tradiční tombola a historický průvod.

STAROBOHNICKÉ VÁNOČNÍ TĚŠENÍ je obdoba Starobohnického posvícení. Náměstí ve Starých Bohnicích se promění ve staročeský jarmark, doprovodné akce se nesou v duchu doby adventní a mají ryze nekomerční charakter. V posledních letech se Starobohnického vánočního těšení účastí také skauti, kteří do Starých Bohnic přinášejí betlémské světlo z Vídně a jsme tak jedno z prvních v Praze, kde je možné si pro něj přijít. Smyslem Starobohnického vánočního těšení je umožnit všem bohnickým sousedům potkat se v předvánočním čase a strávit spolu pěkné odpoledne bez obvyklého předvánočního shonu. Vrcholem Starobohnického vánočního těšení je průvod Josefa a Marie z Nazereta do Bertléma, kteří organizují naši farníci. 

NOC KOSTELŮ je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. 

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu, a do České republiky se rozšířila z Rakouska. V současné době se koná v devíti zemích Evropy. Podrobnosti o Noci kostelů najdete na stránce  www.nockostelu.cz.

Kostel sv. Petra a Pavla se Noci kostelů účastní od roku 2010. Součástí programu bývá komentovaná prohlídka, koncert, program pro děti, modlitba se zpěvy z Taizé, workshopy, přednášky a další. Odkaz na video ZDE, na fotogalerii ZDE.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Kostel sv. Petra a Pavla bývá také pravidelně začátkem září otevřen v rámci Dnů evropského dědictví.

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.

Facebook

Odkazy

MC Praha 8 Salesianske stredisko mladeze Kobylisy

Stare Bohnice

Logo osmicky

Duchovni pece nemocnice Na Bulovce

Spiritualni pece PN Bohnice

Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Bohnicke komunitni centrum