Česká televize vysílá dvoudílný dokument režisérky Dominiky Švecové s názvem Pouť důvěry o ekumenickém setkání mladých, které na přelomu roku 2014 a 2015 zorganizovala komunita Taizé z francouzského Burgundska. Část dokumentu se také natáčela v naší farnosti sv. Petra a Pavla a v kostele sv. Václava, kde probíhaly společné programy.

xIMG 1706

Modlitby se zpěvy z Taizé se konají v kostele sv. Petra a Pavla od roku 2006. Původně jednou měsíčně, v současné době se konají nepravidelně. Termíny modliteb zveřejňujeme na farních stránkách.

Srdečně zveme každého kdo se chce zastavit v tichu.

Podrobnosti o francouzské komunitě Taizé najdete také na stránkách www.taize.fr, na facebooku zveme také k návštěvě stránky "Taizé v České republice".