Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Starobohnick posvcen 2018  Před 10 lety si farnost při kostelu sv. Petra a Pavla v Praze - Bohnicích připomínala 850. výročí posvěcení tohoto kostela. Uvědomili jsme si, že většina veřejnosti neví, že v katastru této pražské čtvrti se nachází kostelík, který je téměř nejstarší památkou v Praze. Zakládací listina (autentika) je jedním z nejstarších nalezených dokumentů a v Archivu hl. města Prahy je zařazena pod číslem 1.

  Chtěli jsme tehdy tuto významnou skutečnost přiblížit široké veřejnosti, a tak vznikl nápad oslavit tuto památnou událost uspořádáním 1. Starobohnického posvícení. Název "posvícení" je odvozen od „posvěcení“ kostela. Průběh a ohlasy veřejnosti této akce byly tak úspěšné, že se bohničtí farníci rozhodli tuto slávu zopakovat i následující rok. Ještě před Vánocemi téhož roku jsme navíc zorganizovali oslavu předvánočního času (adventu) s názvem Starobohnické vánoční těšení. Současně jsme se obrátili s návrhem k partnerské spolupráci na kulturní odbor MČ Prahy 8, který tuto myšlenku vstřícně přijal a tím byl dán základ pro dlouholetou tradici pořádání těchto dvou kulturních akcí.
 
  Každý ročník má program na podiu, kde je připomenuta formou jevištní scény nějaká historická událost, která se váže k obci Bohnice. Scénář, režie i kostýmy pocházejí z pera Mgr. Vítka Kofroně a soubor je složen z farníků a jejich přátel. Další program představuje pohádku pro děti, různá vystoupení žáků škol povětšinou z Prahy 8 a hudební vystoupení profesionálních hudebníků a skupin. Nedílnou součástí každé slavnosti je bohatá tombola připravená pro vás ve farním stánku, dále vlastivědná hra zajišťovaná skauty Prahy 8 a velmi oblíbená výtvarná dílnička pro děti, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla, v zimě výstava betlémů atd. Všem účinkujícím a jejich doprovodu je po celý den poskytnuto zázemí ve farním centru včetně teplého oběda a dalšího občerstvení. Pravidelně je pro návštěvníky akcí připravena pestrá nabídka stánků s občerstvením a rozmanitého zboží dle roční nabídky.
 
  Po celých 10 let jsou tyto akce připravovány pod záštitou P. Mgr. Pavla Klimoviče SDB, faráře naší farnosti a radních pro kulturu MČ Prahy 8, v současné době paní Jany Solomonové. Realizační tým farnosti sv. Petra a Pavla tvoří výhradně dobrovolníci z řad farníků. Na závěr bychom chtěli vzpomenout na dnes již zesnulého Ing. Vojtěcha Stiebera, který jako první navrhl scénář těchto oslav. Také chceme poděkovat všem pracovníkům MČ Prahy 8, zvláště z odboru pro kulturu (Mgr. Ludkové, p. Bambasovi, pí. radní Solomonové, p. Kalmánovi, p. Šírovi), kteří po celou dobu jak v minulosti, tak nyní s námi účinně spolupracují a podílejí se významným přispěním na zdaru všech pořádaných oslav.
 
  Pevně věříme, že tato tradice bude i nadále pokračovat a obě každoroční slavnosti budou stále přinášet radost široké veřejnosti. FB udalost-rtf-
 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 05 web 900Zazní skladby A. Corelliho, G. P. Telemanna, J. M. Leclaira, J. Sychy a dalších.

Účinkují Jiří Sycha a Jan Hádek (housle) a Filip Dvořák (cembalo).

Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica, Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble a dalšími.

Filip Dvořák  žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem. Dnes je opět studentem a stále otcem. Zároveň opět učitelem. Nepřetržitě cembalistou-hudebníkem a cembalářem. Žije v Praze.

Jan Hádek je absolventem pražské Státní konzervatoře (prof. Pavel Kudelásek) a Hudební akademie múzických umění (prof. Petr Messiereur). Jako hráč na barokní housle má za sebou bohatou koncertní činnost. Zkušenosti získal působením v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). S těmito ansámbly pravidelně natáčí a vystupuje na prestižních domácích i zahraničních festivalech a koncertech. V roce 2003 absolvoval stáž u prof. Chiary Banchini na Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. Je uměleckým vedoucím a zakládajícím členem souboru Hipocondria ensemble.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).
 
Pořadatel: Renáta Molová

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
NK2016 kostel 364 PetrPavel Bohnice 00 uvodniNoc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu, do České republiky se rozšířila z Rakouska. V současné době se koná celkem v devíti zamích Evropy.  Této akce se jako každoročně účastní kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR. Noc kostelů je příležitostí nabídnout co nejširší veřejnosti možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a prožitku ve večerní a noční atmosféře. Kostel sv. Petra a Pavla se této akce účastní od roku 2010.
 
Letos se Noc kostelů koná v pátek 25. května. Jednotlivé body programu jsou např. komentovaná prohlídka kostela, koncert, program pro děti, modlitba se zpěvy z Taizé.
 
Chcete pomoci s pořádáním této akce? Tipy a nápady na program vítány. Ozvěte se prosím co nejdříve, uzávěrka programu je již 10. března. Kontakt: Renata Molová, tel. 602 514 314, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-rm-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 04 web 900Zveme vás na velikonoční koncert duchovní hudby z cyklu  Kulturní Osmičky. Účinkuje soubor staré hudby Capella Ornamentata.

Lucie Sedláková Hůlová – barokní housle
Richard Šeda – cink, zobcová flétna
Marek Čermák – varhany

Capella Ornamentata vznikla v roce 2007 a její název bychom mohli přeložit jako „zpěvy ozdobené“. Hlavním posláním ansámblu je snaha o autentickou interpretaci převážně duchovní hudby 16. a 17. století a prezentace v České republice zatím méně známých dechových nástrojů jako je cink, sackbut a dulcian. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky. Capella Ornamentata se prezentuje i v rozhlasovém a televizním vysílání.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).

Pořadatel: Renáta Molová 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Přítomni: P. Pavel, M. D´Ambrosová, M. Böhmová, A. Brichcínová, E. Kabátová, A. Klufová, P. Kožený, J. Král, R. Molová, P. Pečínka, D. Stejskal, M. Stieberová, M. Heřmanský.
 
 1. Duchovní obnova 3. 3. v kostele v 10 hodin, při mši svaté bude zpívat Byzantský sbor od kostela Nejsvětější Trojice (řeckokatolický sbor + P. Soukal).
 2. Velikonoce: Zelený čtvrtek – 18 hod. Sv. Václav – P. Klimovič (mytí nohou org. J. Král ) Velký pátek - 18 hod. Sv. Václav - P. Kofroň (sbírka na Svatou zem – ministranti budou stát u východu z kostela), Bílá sobota 31. 3. 20 hodin Sv. Václav – P. Klimovič (budou 3 pokřtění).
 3. Boží hrob – 31. 3. 10 – 12 hodin: kostel sv. Petra a Pavla.
 4. Posvícení 20. 5. neděle spolupráce s Davidem (Máša).
 5. 28. 2. ve 20 hodin setkání s nově založeným kostelním pěveckým sborem (Helena Lisá, v Centru).
 6. Zápisy z FR vyvěšovat na webové stránky (David).
 7. Opravy kotle v Centru budou probíhat automaticky (Eva).
 8. 25. 5. Noc kostelů (možná nebude, pokud Renata nesežene dobrovolníky) 19 – 22 hodin, příp. banery na Noc kostelů na vrata.
 9. Banner na Posvícení: Máša  (na roh Bohnické ulice).
 10. Na kůru je nepořádek, varhaník slíbil, že to uklidí. Renata navrhuje dát poličku na kůr.
 11. Přednášky Bohnice žijí – komentuje pan farář.
- Další setkání FR bude 9. 5. (před Posvícením).

-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Osmicky 2018 03 900Pásmo biblických čtení a písní Adama Václava Michny z Otradovic. Účinkuje soubor staré hudby Cutha antiqua.

Soubor je projektem hudebníků majících vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů. Zabývá se historicky věrnou interpretací hudby období pozdní renesance a baroka. Původní dobová hra vyžaduje původní techniku hry a tím pádem i konstrukčně původní typy nástrojů. Cuthna Antiqua má k dispozici kromě tradičních nástrojů, jakými jsou housle, také například vzácnou violu d’amour nebo loutnu. Repertoár tvoří díla známých i méně známých, avšak neméně kvalitních českých i evropských autorů. Sekce gregoriánského chorálu tvořená mužskými členy souboru provozuje tento latinský zpěv pro speciální příležitosti, zejména v chrámových prostorech. Podrobnosti o souboru najdete webových stránkách a facebooku.

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla, Bohnická ul., Praha 8. „Osmičky“ se konají vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn. Spojení: Metro C Kobylisy, autobus č. 102 (zastávka Staré Bohnice).

Autor: Renáta Molová

 

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.