Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Osmicky 2017 03 web 1200x745  Popeleční středou začala postní doba. Čeká nás 40 dní přípravy na Velikonoce. V postním duchu bude také březnový koncert s názvem STABAT MATER. Zazní jedno z nejkrásnějších zpracování latinské sekvence Stabat Mater dolorosa od italského varhaníka, cembalisty a skladatele Domenica Scarlatiho a Jesu meine Freude od Johanna Sebastiana Bacha. Účinkuje vokální soubor ENSEMBLE HILARIS. Soubor vznikl v roce 2011 a tvoří ho devět zpěváků (tři soprány, dva alty, dva tenory a dva basy). Za dobu své existence nastudoval několik samostatných programů ze skladeb období baroka a vrcholné renesance a částečně také soudobé hudby. Jeho uměleckým vedoucím je Kryštof Spirit.
 
  Ensemble Hilaris původně vznikl jako osmičlenný soubor se dvěma zpěváky do každého hlasu. To je obsazení, které se výborně hodí jak pro interpretaci klasických čtyřhlasých skladeb, tak skladeb dvojsborových. Postupně se sopránová sekce rozrostla na tři zpěvačky. Ale ani to nestačí na provedení programu, který jsme pro vás dnes připravili. Domenico Scarlatti totiž pro svoje desetihlasé Stabat Mater požaduje čtyři soprány, dva alty, dva tenory a dva basy. Tak velké obsazení se vidí opravdu málokdy - pokud nepočítáme čtyřicetihlasou mši Alessandra Striggia, tak mu můžou mu konkurovat snad už jenom Praetoriovy čtyřsborové skladby. Proto jsme pro tento projekt přizvali ke spolupráci sopranistku Renatu Zafkovou a vyjímečně vám zazpíváme v obsazení čtyři soprány, dva alty, dva tenory a dva basy. Takové obsazení se výborně hodí i pro druhou skladbu dnešního večera, pětihlasé Bachovo moteto Jesu, meine Freude. To má totiž přesně poloviční obsazení - dva soprány, jeden alt, jeden tenor a jeden bas.FB udalost

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
  Doba postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Ve středu začíná svatopostní období. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčinění hříchů.
 

  Každý slušný katolík ví, že v tomto období se máme zdržovat zábav, plesů a když se pořádají svatby, tak s vědomím, že je postní doba. Máme též omezit sledování televize a vyhýbat se radovánkám, které se neslučují s postní dobou. Zvlášť se zdůrazňuje velký půst na Popeleční středu a Velký pátek, kdy se postíme nejenom od masa, ale je i půst újmy (kdy se máme najíst jenom jednou za den bezmasých pokrmů), výjimku tvoří staří a vážně nemocní, těch se půst újmy netýká.

P. Mgr. Pavel Klimovič, SDB

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Kam: Koclířov – Mariánská komunita u Svitav.
Kdy: sobota 1. 4. 2017.
Program: odjezd v 7 hod. ráno z náměstí nad kostel. sv. Petra a Pavla, Bohnice.
                  v 7. 20 hod. od Salesiánského divadla, Kobylisy.
                  příjezd do Koclířova cca v 10.00 hod.
11. 30 – 13. 50 hod.: prohlídka Koclířovského areálu, k dispozici meditační park, prodejna „Pastýř“, restaurace, cukrárna, atd.
14.00 hod.: zahájení průvodu z kostela sv. Filomeny se sochou Panny Marie Fatimské.
14.30 hod.: přednáška hlavního hosta.
17.00 hod.: mše svatá.
Odjezd cca v 18.00 hod., příjezd do Prahy cca ve 20.00 hod.
Během cesty je možné zakoupit v autobusu kávu a nápoje. Svačinu si vezměte ssebou z domova, oběd v Koclířově.
Cena zájezdu se odvíjí od počtu účastníků: do 25 lidí……700 Kč. na osobu
                                                                        do 35 lidí……600 Kč. na osobu
                                                                        nad 35 lidí…..500 Kč. na osobu
Duchovní doprovod: P. Janko Ihnát SDB.
Závazná přihláška na tento zájezd do 28. 2. 2017 u pí. d`Ambros (tel.: 737 863 887), případně u pí. Böhmové (v kostele či na faře), nebo písemně v kostele na polici vedle novin (registrační list).
-mb-

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
   Anděl otevřel oči. Nespal, ten lidský stav mu byl cizí – jen se zaposlouchal do toku vlastních myšlenek a teď v nich spatřil jednu jedinou: ´Přicházejí!´
Ohlédl se. Dveře, spíš malá brána, zářící jasným bílým světlem, které ohraničovalo i jméno vyvedené zlatým písmem: "Filip".
  Vztáhl pravici a z pochvy na jeho zádech vylétl stejným světlem planoucí meč. Dokonalá zbraň, stvořená k jedinému účelu. Pohlédl na čepel. Její plochou začaly tu a tam probleskovat jiskřivé rudé záblesky. Teď už měl jistotu. V nekonečném prostoru okolo něj se jakoby odnikud začalo ozývat temné dunění. To snad milióny válečných bubnů najednou spustily k pochodu.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
I v tomto roce budou probíhat pravidelné přednášky ve farním centru vždy 1. středu v měsíci po mši sv. (zvonek Centrum na faře). Přehled přenáškových témat pro rok 2017:
1. 2.   Jak vznikala Bible.
1. 3.   Tajemství Boží inspirace.
5. 4.   Zázraky v Bibli, Duch biblického jazyka.
3. 5.   Svět stvořený v šesti dnech, Kde byl ráj? Kde se vzal člověk?
7. 6.   Zakázané ovoce, Kain – tvůrce civilizace? Vysoký věk patriarchů, Potomstvo andělů?
6. 9.   Hledání Noemovy archy, Věž sahající do nebe, Bůh a bohové.
4. 10. Abrahamovy manželské záležitosti, Jaký smysl mělo obětování Izáka? Bojoval Jákob s andělem?
1. 11. Panenská matka, Spor Jóba s Bohem, Tajemství šeolu, Všechno je marnost.
6. 12. Apokryfy a evangelia, Josefovo manželství, Proč se vydali mágové do Betléma? Měl Ježíš bratry?
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Zveme na další koncert z cyklu Kulturní Osmičky. Podrobnosti o koncertech najdete na webu www.osmicky.cz a facebooku.
 
Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus, se sídlem v Dobřichovicích u Prahy, se věnuje interpretaci vážné hudby a realizaci jevištních hudebních děl. Tvoří jej jak studenti, studentky a absolventi hudebních škol, tak i již zkušení zpěváci a instrumentalisté. Dramaturgie se zaměřuje na díla středověká, renesanční, barokní. Velkou pozornost věnuje soubor i českým autorům – Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Jakub Jan Ryba aj. Má i několik zcela ojedinělých programů, např. hudba antická, hudba čínská. Pro jednotlivá historická období používá kopií dobových nástrojů, kostýmů a odpovídající mobiliář. Při přípravě programů soubor čerpá z rozličných autentických pramenů a spolupracuje s řadou odborníků specializovaných na jednotlivá témata. Repertoár tvoří díla známá i zřídka uváděná, která se váží jak k liturgickému cyklu, tak i k světskému roku.
 
Soubor Ludus musicus pravidelně vystupuje na hudebních festivalech a koncertních pódiích po celé České republice a účinkuje při nejrůznějších příležitostech v zahraničí. V poslední době je často zván do Francie a Německa. (zdroj: www.ludusmusicus.cz )

-rm-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.